TEST
172014nov

Forskellige typer herpes

Herpes er en virus, som omfatter ca. 100 forskellige arter, som kan give infektion hos forskellige dyr. Derudover findes otte forskellige herpes typer, som kan smitte mennesker.

Herpestyper (Human Herpesvirus HHV)

Type Andet navn Sygdom
HSV-1 Herpes simplex virus-1 (HSV-1) Oral eller genital herpes

Encephalitis (hjernebetændelse)

HSV-2 Herpes simplex virus-2

(HSV-2)

Oral og eller genital herpes
HSV-3 Varicella-zoster-virus

(VZV)

Helvedesild
HSV-4 Epstein-Barr-virus

(EBV)

Mononukleose (kyssesyge)


HSV-5 Cytomegalovirus (CMV) Minder om mononukleose
HSV-6 og -7 Roseolovirus Tre-dages-feber/den 6. Børnesygdom (feber og udslæt hos 2-3 årige)
HSV-8 Karposi’s sarkom herpes syndrom (KSHS) En sjælden form for hudkræft, der ofte ses hos HIV-smittede

Kilde: Herpes Basisviden fra herpes-laser.dk 

De to mest almindelige typer er dog HSV1 og HSV2, hvor type 1 giver udbrud i ansigtet (de velkendte forkølelsessår), og type 2 ofte ses omkring kønsorganerne. Både type 1 og 2 kan dog forekommer omkring mund og ved kønsdelene.

Nedenfor vil vi gennemgå de forskellige typer og beskrive, hvad der kendetegner dem.

Forkølelsessår

Forkølelsessår– også kaldet Herpes Simplex Virus og kendetegnes ved væskefyldte blære omkring munden. De fleste smittes som børn, og når man først er blevet ramt, forbliver virusset i kroppen. Forkølelsessår kommer i udbrud, når ens immunforsvar er svækket, men ved hjælp af medicinsk behandling kan man fjerne symptomerne og komme sig hurtigere.

Denne type herpes smitter, hvis du kommer i berøring med et andet menneske, der har et forkølelsessår i udbrud – ofte i form af et kys. HSV-1 kan også forårsage HSV-2 (genital herpes), hvis du modtager oralsex af en inficeret person. Og omvendt kan du blive smittet med HSV-1 (forkølelsessår), hvis du giver oralsex til en person, der er inficeret med genital herpes.

Ifølge en ny undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisation (WHO) regner man med, at ca. to tredjedele af alle personer under 50 år har herpes-virusset latent i kroppen. Mere præcist antager man, at omkring 3,7 milliarder mennesker under 50 år er smittet med HSV-1, som man normalt tildrager sig i løbet af barndommen. De seneste år ses imidlertid en stigning i antal tilfælde, hvor HSV-1 har forårsaget genital herpes. Det hænger blandt andet sammen med, at oralsex er blevet mere populært, hvilket kan overføre virusset fra munden til kønsdelene.

Genital herpes

Herpes genitalis forårsages ligesom forkølelsessår af herpes simplex virusset, men er en kønssygdom og smitter ved seksuel kontakt, dvs. ved vaginal-, oral- eller analsex. Er man smittet, ses det i form af røde væskende blære omkring kønsdele, lår og endetarm. Når sygdommen er i udbrud, kan det skyldes flere faktorer, for eksempel stress, overdrevent alkoholforbrug eller sygdom.

Ligesom forkølelsessår kan herpes genitales ikke kureres, men der findes forskellige behandlinger, som kan lindre symptomerne og forebygge fremtidige udbrud. Læs mere om symptomer og behandling for herpes genitalis.

Helvedesild

Helvedesild – også kaldet herpes zoster – er et smertefuldt udslæt, som skyldes skoldkoppevirus (varicella-zoster virus). Ligesom ved forkølelsessår og genital herpes vil man altid have virusset i kroppen, hvis man som barn har været smittet med skoldkopper. Virusset kan så gå i udbrud senere i livet – og ofte når man er over 50 år – i form af helvedesild. Det bevæger sig via nervebanerne og starter ofte med hovedpine og utilpashed og udvikler sig herefter til et udslæt med rødme og blære på det berørte område.

Helvedesild smitter ikke, med mindre man ikke tidligere har haft skoldkopper og kommer i kontakt med en, der har helvedesild i udbrud. Det er ikke farligt, men kan være yderst ubehageligt. Ligesom med andre herpes-typer kan man ikke kureres fuldstændig, da virusset altid vil være latent i kroppen, men man kan få forskellige behandlinger, som holder et udbrud nede og fjerner de ubehagelige symptomer.

Mononukleose

Mononukleose eller kyssesyge er en infektion med det såkaldte Epstein-Barr virus (EBV) og symptomerne er voldsom halsbetændelse, høj feber og hævede lymfeknuder. Sygdommen påvirker også lever og milt, og man frarådes at dyrke sport og andre fysiske aktiviteter i op til en måneds tid efter, man mærker de første symptomer.

I modsætning til andre herpesvira som for eksempel forkølelsessår kan man ikke få en ny infektion, når man først har haft mononukleose én gang. Man kan dog stadig smitte en person, som aldrig har haft en EBV-infektion, da virusset stadig vil være i ens spyt.

Der findes ikke nogen behandlinger mod selve virusinfektionen, og faktisk kan antibiotika gøre symptomerne være. Den eneste kur er derfor at holde sig i ro og vente til, at symptomerne går over af sig selv.

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) er også et herpes-virus og ca. 60 procent af befolkningen er smittet med dette virus, når de er omkring 40 år. Infektionen minder om mononukleose, når den er i udbrud, dvs. ondt i halsen, feber og hovedpine, men oftest vil man ikke få nogle symptomer. CMV smitter gennem kropsvæsker (spyt, blod, urin, sæd, brystmælk), men kræver som regel ingen behandling, da kroppen selv kontrollerer infektionen.

Tre-dages-feber

Tre-dages-feber er en af de sjældnere børnesygdomme og rammer børn fra de er 6 måneder til 3 år. Sygdommen skyldes i 75 procent tilfælde smitte med herpes-virusset HHV-6 og i 10 procent tilfælde med HSV-7, og de resterende 15 procent skyldes andre vira. De fleste børn rammes inden, de bliver et år. Symptomerne er høj feber i tre dage (deraf navnet) efterfulgt af et lyserødt udslæt over det meste af kroppen. Udslættet varer oftest kun 12-14 timer og rammer som regel aldrig ansigtet – i modsætning til for eksempel mæslinger. Ifølge Netdoktor findes der ingen behandling eller vaccine mod tre-dages-feber, men de fleste børn kommer sig relativt hurtigt over sygdommen.

Karposi’s sarkom

Karposi’s sarkom skyldes smitte med Human Herpesvirus 8 (HSV-8), og ses ofte kun hos personer med fremskreden HIV-infektion. Navnet kommer af den østrigske hudlæge Moritz C. Kaposi, og symptomerne er blåviolette, faste knuder i huden, mundhulen og i nogle tilfælde de indre organer.

Kilder: 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.